Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Štěpánovice, Brno-venkov

Babička a dědeček do školky
Návštěv :
Celkem : 5477
Týden : 0
Dnes : 0

Historie a současnost:

1892-1893: Ve Štěpánovicích se zakládá čtenářský spolek "Pokrok", který vytvořil podmínky pro začátek knihovnictví v obci.V roce 1894 měla žákovská knihovna při místní škole již 104 svazky, které přešly do knihovny spolku Pokrok.Jednatelem spolku byl správce školy Mořic Pavlík, který svou funkci zastával až do roku 1898. Knihovna čtenářského spolku byla umístěnav prostorách hostince "U Kovářů". Prvním knihovníkem byl hostinský Antonín Kovář.

1898: Jednatelem spolku Pokrok se stal učitel Florián Kučera, který zastával též funkci knihovníka.Ten působil ve Štěpánovicích do roku 1925, kdy odešel do penze.

1906:Z tohoto roku se datují poslední zápisy protokolů čtenářského spolku Pokrok.Poté se spolek pravděpodobně rozpadl.

1914-1918:První světová válka. Z tohoto období se nedochovaly žádné písemné záznamy o činnosti knihovny.Lze však předpokládat, že půjčování knih probíhalo i nadále. V roce 1911 zahájen provoz nové školy. Sem také byla přemístěna knihovna z hostince "U Kovářů". Přesné datum přemístění není známo.

1926: Místo knihovníka přebral nový učitel školy  Arnošt Langer.Ten vedl knihovnu ve Štěpánovicích až do roku 1950.

1939-1945:Druhá světová válka.Místní knihovna plnila svoji funkci nepřetržitě během ní.

1950: Knihovníkem se stává učitel František Straka.Funkci knihovníka vykonával až do roku 1974.

1955: Knihovna, tehdy "Místní lidová knihovna", se přestěhovala z budovy školy do budovy mlýna, vyvlastněného mlynáři Rychnovskému v roce 1948.

1974: Vedení knihovny se ujala paní Ludmila Bučková. Knihovna   se  v  roce       1994 stěhuje z již nevyhovujících vlhkých prostor do nově upravené budovy školy, která nyní slouží jako budova Obecního úřadu.Knihovnicí je nadále paní Ludmila Bučková, která tuto funkci zastává do roku 2003.

2003: Místo knihovníka Obecní knihovny přijal pan Vítězslav  Vejpustek.Ten vede knihovnu dodnes.         

 2012: Knihovna se stěhuje do nově upravených prostor na č.p.13/14.